צאט

רשימת נושאים

תכונות עיקריות של מערכת אקספוזה החדשה


אקספוזה ממשיכה כל העת לייעל ולשדרג את המערכת כדי לשפר את ביצועיה ולתת מענה לצרכי הלקוחות השונים.

אלו השינויים והשיפורים הכלולים במערכת אקספוזה החדשה:


הקניית מכסת שיחות שיכול נציג לנהל בעת ובעונה אחת

הסבר: מעתה כל נציג מקבל מס' שיחות אותן הוא יכול לנהל בו זמנית. על מנת להפחית את העומס מהנציג, הנציג יראה רק מבקרים אשר משוייכים אליו וינהל שיחה איתם בלבד. לאחר שיסיים שיחה, הוא יפנה מקום לשיחה הבאה.

מיקום: במעמד יצירת נציג או עריכתו, ניתן לקבוע את מס' השיחות המקסימלי אותן הוא יכול לנהל.

 

מחלקות: ניתן ליצור מחלקות ולשייך אליהן דפים מסוימים. כך ניתן לשייך נציגים למחלקה כדי שיקבלו קדימות על נציגים אחרים במענה למבקר

הסבר: באמצעות חלוקת האתר למחלקות ניתן לחלק את האתר לתחומי התמחות של נציגים. ניתן ליצור מחלקה, לקבוע אילו דפים ישוייכו אליה ואיזה נציג או נציגים יטפלו במבקרים אשר נמצאים בדפים אלו. כך לדוגמא מבקר שפונה כשהוא נמצא בדף השייך למחלקה 1, ישוייך אוטומטית לנציג הקשור למחלקה זו (זאת בתנאי שנציג זה מחובר וזמין).
בנוסף ניתן לסנן את רשימת המבקרים בלוח הבקרה ע"פ מחלקות.

מיקום: ניתן ליצור מחלקות בדף ההגדרות. לאחר יצירת המחלקה ניתן לקבוע אילו דפים יכללו במחלקה זו מתוך רשימת דפי האתר. בנוסף ניתן לבחור את הנציגים הקשורים למחלקה מתוך רשימת הנציגים.
מעל שם העמוד בו נמצא המבקר בלוח הבקרה ניתן לראות את המחלקה בה הוא נמצא.

 

שיוך אוטומטי של מבקרים לנציגים ע"פ מס' פרמטרים:
  • זמינות בהתאם למכסת השיחות
  • הנציג ששוחח עם המבקר בעבר
  • מחלקה או דף באתר אליו משויך הנציג - תחומי התמחות

הסבר: כל נציג ינהל את הצ'אט מלוח הבקרה מבלי הצורך להציג את כל מבקרי האתר, הוא יראה רק מבקרים המשוייכים אליו. השיוך מתבצע באופן אוטומטי לחלוטין. במידה ומבקר חוזר הוא ישוייך לנציג איתו הוא דיבר בעבר. במידה והמבקר נמצא במחלקה מסוימת הנציג שקשור למחלקה זו יקבל עדיפות בשיוך. לאחר כל אלה המערכת תבחר את הנציג הזמין ביותר מתוך אלא העומדים בקריטריונים של השיוך (כלומר המערכת דואגת לשמור על חלוקה שווה בין הנציגים כדי שלא יקרה מצב שנציג אחד מטפל במס' מבקרים ואחר לא מקבל מבקרים כלל).
המבקרים שנכנסים לאתר נמצאים במעין "לובי" בו הם לא משוייכים לנציג אך מקבלים את ההודעות האוטומטיות. ברגע שנציג כותב הודעה הוא משוייך לאחד הנציגים ומועבר אליו.

מיקום: השיוך מתבצע באופן אוטומטי ובא לידי ביטוי בלוח הבקרה.

 

תור המתנה למבקרים המשויכים לנציג שמכסת השיחות שלו מלאה

הסבר: במידה והמבקר פונה (שולח הודעה), והנציג אליו הוא משוייך אינו זמין (מכסת השיחות שלו מלאה וכמובן אין נציגים זמינים אחרים), הוא נכנס לתור המתנה ואף מקבל על כך הודעה הכוללת את מיקומו בתור. ברגע שנציג יסיים את אחת השיחות שניהל, המבקר בתור ההמתנה יועבר מיידית לטיפולו.

 

הודעות מתוזמנות לכל מחלקה בנפרד בנוסף להודעות הקיימות לכל האתר

הסבר: מעבר להודעות הרגילות שניתן להפעיל, לאחר יצירת מחלקה ניתן לקבוע הודעות שתשלחנה לאחר זמן מוקצב של שהייה בדפים השייכים לאותה המחלקה.

מיקום: יצירת הודעות אלה מתבצעת בעריכת המחלקה בניהול מחלקות שבדף ההגדרות.


הודעת "ללא מענה" למצב בו המבקר לא נענה לאחר זמן מוקצב

הסבר: ניתן לקבוע הודעה שתשלח למבקר במידה והוא נמצא בשיחה פעילה אך לא קיבל מענה להודעתו לאחר זמן מוקצב. לדוגמא במידה ונציג עסוק בטיפול במבקר אחר. מטרתה של הודעה זו היא למנוע מהמבקר לחשוב שננטש ולעזוב את האתר או את השיחה.

מיקום: ניתן ליצור הודעה זו בדף ההגדרות בניהול הודעות אוטומטיות.

 

משיכת שיחה מתור ההמתנה מעבר למכסה האוטומטית

הסבר: במידה ונציג מילא את מכסת השיחות שלו אך עדיין מרגיש כי יש באפשרותו לשוחח עם מבקר נוסף, יש באפשרותו למשוך שיחה נוספת מתור ההמתנה.

מיקום: בכפתור הפעולות שבתיבת הצ'אט יש כפתור המושך עבור הנציג את המבקר הבא בתור (במידה ויש מבקרים בתור).

 

משיכת שיחה שבשליטת נציג אחר והפניית שיחה לנציג אחר בהתאם להרשאות

הסבר: נציג אשר מקבל הרשאה לכך, יכול למשוך שיחה שבטיפול נציג אחר לטיפולו שלו או לחלופין להעביר שיחה שבשליטתו לטיפול ע"י נציג אחר. אופציה זו מאפשרת לדוגמה לנציג להעביר שיחה למנהל או למנהל למשוך את השיחה של הנציג.

מיקום: משיכת שיחה - כאשר נציג רואה מבקר בטיפול נציג אחר, הוא יכול למשוך אותו באמצעות כפתור הפעולות שבכרטיס המבקר. העברת שיחה - באותו כפתור פעולות יכול הנציג לבחור העבר שיחה, ולבחור את הנציג אליו היא תועבר מתוך רשימת הנציגים המחוברים.
שתי אופציות אלו מותנות במתן הרשאה לנציג במעמד יצירתו או עריכתו בניהול הנציגים בדף ההגדרות.

 

מבקרים משוייכים אוטומטית ברגע שכותבי הודעה. עד אז הם נמצאים בלובי

הסבר: כאמור, על מנת לחסוך את הצורך לראות את כל המבקרים שבאתר, המבקרים לא משוייכים לאף נציג עד לרגע בו הם מחליטים לפנות או לענות להודעה (אלא אם נציג פונה אליהם ידנית).

 

סינון רשימת המבקרים: בחירה מרובה. ניתן לראות את כל המבקרים, מבקרים שבשליטת הנציג בלבד, מבקרים שבשליטת נציגים אחרים וכו' - בכפוף להרשאות

הסבר: בכפוף להרשאה, יכול הנציג להציג מבקרים שאינם בשליטתו, למשל: מבקרים בתור המתנה, מבקרים בשליטת נציגים אחרים, מבקרים בלובי וכו'. כך למעשה ניתן לראות את כל מבקרי האתר באתר במידה ורוצים לעקוב אחר גלישתם או כדי למצוא מבקר מסוים.

מיקום: בלוח הבקרה בצד שמאל ישנו כפתור סינון המאפשר בחירת תצוגת המבקרים. בחירת התצוגה נשמרת עבור הנציג כך שלאחר שבחר לדוגמה לראות את כל המבקרים הוא יראה אותם בכל כניסה שלו למערכת. בנוסף כל סיווג של מבקרים מסומן בכוכב בצבע מסוים כדי שבמידה ובחר בחירה מרובה הוא יוכל לדעת האם המבקר בשליטתו, בשליטת נציג אחר, בלובי וכו'. את האפשרות להציג את כל המבקרים ניתן להגדיר לנציג במעמד יצירתו או עריכתו בדף ההגדרות תחת ניהול נציגים.

 

סיום שיחה: סיום שיחה ע"י הנציג כדי לפנות מקום למבקר הבא

הסבר: מאחר וישנה מכסת שיחות אותן יכול הנציג לנהל בו"ז, הוא צריך לעדכן ששיחה מסוימת הסתיימה בכדי לפנות מקום למבקר הבא. באמצעות סיום השיחה ניתן להציג למבקר טופס השארת פרטים, טופס משוב, כפתור לייק של פייסבוק וכן לעדכן האם השיחה הסתיימה במכירה ומה סכום המכירה לצרכים סטטיסטיים.

מיקום: בתיבת הצ'אט כפתור ייעודי, ניתן לבחור "סיים שיחה" לאחר מכן יפתח טופס סיום שיחה המאפשר לקבוע מה לשלוח למבקר עם סיום השיחה.

 

שליחת טופס השארת פרטים: במעמד סיום השיחה וכן במצב אופליין - הטופס מוצג בכרטיסו של המבקר

הסבר: כאמור בסיום שיחה אך גם במצב אופליין, נפתח למבקר טופס השארת פרטים. כאשר המבקר ממלא את הטופס, כינויו בצ'אט ישתנה לשם אותו הוא הזין בטופס ופרטי הטופס יצטרפו לפרטים הנוספים בכרטיס המבקר שלו אותם ניתן גם לראות בדף ההיסטוריה. בנוסף יכול מנהל להגדיר כי בטרם החלה שיחה יוצג הטופס.

מיקום: ליד חלון הצ'אט של המבקר באתר יפתח הטופס. לאחר מילויו, פרטי הטופס יוצגו בחלון הפרטים הנוספים של כרטיס המבקר בלוח הבקרה ובממשק ההיסטוריה.

 

טופס משוב הניתן להגדרה ובעל חמש דרגות מענה

הסבר: ניתן ליצור שאלות משוב ולשלוחן בטופס משוב עם סיום השיחה בצ'אט. המבקר יכול לענות על כל שאלה בחמש דרגות מהטוב ביותר לגרוע ביותר. את התשובות בצורה סטטיסטית ניתן לראות בממשק הסטטיסטיקה.

מיקום: בטופס סיום השיחה ניתן לקבוע להציג למבקר טופס משוב שיופיע בצד סרגל הצ'אט. את שאלות המשוב ניתן להגדיר בדף ההגדרות ואת התוצאות ניתן למצוא בממשק הסטטיסטיקה ע"פ תאריכים, חישוב ממוצע שביעות הרצון וכו'.

 

הוספת הערות בשדה דינאמי במעמד השיחה וכן בהיסטוריה. הערות לעיני הנציגים בלבד

הסבר: הנציגים יכולים להוסיף הערות על כל מבקר ומבקר בשדה חופשי על מנת לעדכן נציגים אחרים או את עצמם אודות אותו מבקר. כל הערות אלו נשמרות בכרטיס המבקר גם בהיסטוריה וכמובן מוצגות אך ורק לנציגי האתר.

מיקום: בחלון הפרטים הנוספים, ישנו שדה המאפשר הזנת טקסט חופשי לגבי המבקר. ההערה נשמרת בצד התאריך והשעה בהם נכתבה וליד שם הנציג שכתב אותה. ניתן לראות את ההערות ואף להוסיף הערות בכרטיס המבקר בממשק ההיסטוריה.

 

הודעה פומבית משודרגת: ניתן לשלוח הודעה לכל המבקרים באתר, רק למבקרים השייכים לנציג השולח, רק למבקרים שלא פתחו בשיחה, או למבקרים ברשימת שידור מוגדרת מראש

הסבר: הודעה שתשלח לכל המבקרים באתר ע"פ בחירת סיווגם. ניתן לשלוח הודעה לקהל מסוים בלבד מתוך האתר ע"פ פרמטרים קבועים כמו לדוגמה מבקרים שלא שלחו הודעות או לסיווג מסוים של הנציג באמצעות רשימת השידור.
כמובן שהודעה זו מותנת בהרשאה.

מיקום: בלוח הבקרה, בכפתור הפעולות שבחלון הצ'אט, ניתן לבחור את ההודעה הפומבית, לאחר מכן נפתח חלון המאפשר בחירת תוכן ההודעה, האתרים שאליהם תשלח, וקבוצת המבקרים שאליה תשלח ההודעה.

 

רשימת שידור: ניתן להוסיף ידנית מבקרים מסוימים לרשימה שתאפשר שליחת הודעה פומבית אליהם בלבד

הסבר: כאמור ניתן לשלוח הודעה גם לקבוצת מבקרים ספציפית אותה מעוניין הנציג ליצור. הוא יכול להוסיף מבקרים לרשימה, ולשלוח להם את ההודעה שלעיל.

מיקום: וספת המבקר לרשימה מתבצעת בכפתור הפעולות שבכרטיס המבקר שלו. הרשימה עצמה וניהולה מתבצע בלחיצה על כפתור רשימת השידור שצידה העליון השמאלי של הרשימה.

 

הצגת כרטיס המבקר איתו מדברים מתוך רשימת כל המבקרים (סיוע בגלילה)

הסבר: במידה ורשימת המבקרים ארוכה ומתמלאת כל הזמן, מקומו ברשימה של המבקר איתו משוחחים משתנה כל הזמן. לכן במידה ורוצים גישה לכרטיס המבקר שלו, יש לגלול את הרשימה כדי למצוא אותו. לשם כך ישנו כפתור שגולל את הרשימה למקום הימצאו של כרטיס המבקר הנמצא בשיחה בתיבת הצ'אט.

מיקום: בכפתור הפעולות שבתיבת הצ'אט, ישנו כפתור "הצג מבקר נבחר". אופציה זאת פועלת בתנאי שיש צורך בגלילת הרשימה כדי למצוא את המבקר הנבחר.

 

משפטים מוכנים: יצירת קטגוריות לחלוקת המשפטים המוכנים

הסבר: כדי לסייע לנציג בעת בחירת המשפט אותו ירצה לשלוח, באפשרותו ליצור קטגוריות מסוימות ולשייך כל משפט שיצור לקטגוריה.

מיקום: יצירת הקטגוריות והמשפטים בדף ההגדרות תחת הגדרות נציג. השימוש במשפטים תחת כפתור הפעולות של תיבת הצ'אט. ניתן לראות את רשימת הקטגוריות ובלחיצה על קטגוריה לראות את המשפטים שתחתיה.

 

קישורים מוכנים: קישורים לאתרים תחת תיאור טקסטואלי - מופעלים כמו משפטים מוכנים

הסבר: בדומה למשפטים מוכנים ניתן ליצור קישורים שיוצגו למבקר כמילה מסוימת ויפנו לכתובת אינטרנט. לדוגמה במקום לשלוח למבקר "https://www-il.xpoza.com" אפשר לשלוח לו "אקספוזה" והמילה תקשר לכתובת הנדרשת.

מיקום: בדף ההגדרות בהגדרות הנציג, ליד המשפטים המוכנים ניתן ליצור קישורים. ניתן לקבוע מה כתובת היעד של הקישור ומה תיאורו.

 

ניהול נציגים מורחב

הסבר: כשיוצרים או עורכים נציג ניתן לספק להם מגוון הרשאות שיתאימו לאופי העבודה שלהם.

  • ניתן ליצור נציג שהוא מנהל - כך הוא יקבל את כל ההרשאות האפשריות. כל הגדרות המערכת למעט הגדרות נציג ומשפטים מוכנים נעשות בידי המנהל בלבד.
  • ניתן לקבוע עבור נציג האם יוכל לגשת לדפי המערכת (לוח הבקרה, הגדרות, היסטוריה, סטטיסטיקה).
  • ניתן לקבוע האם נציג יוכל למשוך שיחה, להעביר שיחה לנציג אחר, לשלוח הודעה פומבית וכו'.
  • ניתן לקבוע באילו אתרים יהיה פעיל הנציג. אם יש מס' אתרים באותו החשבון אפשר שהנציג יהיה פעיל רק באתר אחד.
  • ניתן לשייך נציגים ישירות לדפים מסוימים מעבר לשיוך למחלקות. במידה ונרצה שנציג יהיה שייך לדף מסוים שלא קשור למחלקה שלו.
  • ניתן לקבוע לנציג פרטי תצוגה ע"י המנהל.

מיקום: כל הגדרות הנציג מתבצעות תחת ניהול נציגים בדף ההגדרות.

 

יצוא נתונים סטטיסטיים לקבצי אקסל

הסבר: ניתן ליצא את נתוני ההיסטוריה שהמערכת מספקת לקובץ אקסל כדי לאפשר לבעל האתר לבצע את השאילתות הספציפיות אותן ירצה לבצע מול הנתונים.

מיקום: בממשק ההיסטוריה לאחר בחירת תאריכים לוחצים על כפתור יצוא הנתונים והקובץ נשמר במחשב. 

 

נשמח לקבל מכם חוות דעת, רעיונות והצעות לפיתוחים נוספים. 

תודה על שיתוף הפעולה,
צוות אקספוזה